Ο Νίκος Τεμπονέρας ζει μέσα στους αγώνες για την εκπαίδευση, τη νεολαία, τη δημοκρατία