Πως οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να βοηθήσουν στην κρίση με την έλλειψη φαρμάκων-Κώστας Ήσυχος