Ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια και αγώνες στην Γαλλία και το ευρωπαϊκό πλαίσιο