Μετά την επιτυχία της εκδήλωσης στο Studio, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά!