Η πρότασή μας για την εκλογική προγραμματική συνεργασία