Πόλεμος, πανδημία, ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, υποκλοπές σημάδεψαν το 2022