Όχι στην υποβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών