Δ. Παλούκης : Για το βιβλίο του Δ. Στρατούλη, «8 μήνες που συντάραξαν την Ελλάδα, Ιανουάριος-Αύγουστος 2015»