Να σταματήσει τώρα η λεηλασία του λαού από τις Τράπεζες