Το βίντεο της εκδήλωσης για την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια και τις κοινωνικές αντιστάσεις