Προϋπολογισμός 2023. Λεηλασία των λαϊκών εισοδημάτων