Περού: Τα πραξικοπήματα παραμένουν πραξικοπήματα ακόμα και με κοινοβουλευτικό μανδύα