Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ αποχαιρετά τον αγωνιστή της Αριστεράς Βασίλη Γιολδάση