Εκδήλωση της ΛΑΕ ΑΑ Θεσσαλονίκης , ΔΕΥΤΕΡΑ 12.12.2022, 7.00μμ στην ΕΔΟΘ