Να σπάσει το απόστημα της συστημικής αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας