Σύγχρονη τέχνη, τεχνοκριτική και Διαδίκτυο: Ο εγγενής πολιτικός χαρακτήρας τους