Με τους αγώνες των Λαών ενάντια στις κυρώσεις και τον Ιμπεριαλισμό