Εξορύξεις υδρογονανθράκων και λοιπές, άκρως επικίνδυνες, ιστορίες