Όχι στο ξεπούλημα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.