Οι υποκλοπές αναδεικνύουν τη σήψη και το βούρκο του κυρίαρχου πολιτικού και οικονομικού συστήματος.