ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, δεν μπορεί να σβηστεί!