Δήλωση Γραμματέων Λαϊκής Ενότητας-Ανυπότακτης Αριστεράς για την Απεργία 9 Νοέμβρη