Το «ποίημα» του ΟΧΙ στη Γερμανία για τις γερμανικές αποζημιώσεις.