ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ κας ΚΕΡΑΜΕΩΣ         ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ.