Τα video από τις ομιλίες των Γραμματέων της ΛΑΪΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ -ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ