Το σκάνδαλο Πάτση είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.