Σύνοδος Κορυφής ΕΕ : Εμμονή στη σύγκρουση με την Ρωσία