Ο εφιάλτης των πλειστηριασμών και τα ψέματα των κομμάτων