Για άλλη μια φορά το φοιτητικό κίνημα κουρέλιασε τον αυταρχικό νόμο