Φεστιβάλ για τους 8 φοιτητές/τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης Σάββατο 22/10