Μεγάλη νίκη των εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και του προοδευτικού κόσμου