Αναίτια επίθεση και βία της αστυνομίας στη διαδήλωση για την ενεργειακή φτώχεια