Ενεργειακή κρίση, Νεοφιλελεύθερες επιλογές και Αλληλεγγύη