Ανοιχτή Συνέλευση Λαϊκής Ενότητας Δημόσιο -Μηχανικοι, 8.10.2022