Ανοιχτή Συνέλευση Λαικής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, 6.10.2022