Ανοιχτή Συνέλευση Λαϊκής Ενότητας στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ , 5.10.2022