ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗ «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ» ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ