Ανοιχτή Συνέλευση Λαϊκής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1.10.2022