Ανοιχτή Συνέλευση Λαϊκής Ενότητας ΠΕΙΡΑΙΑ, 28.9.2022