Ανοιχτή Συνέλευση Λαϊκής Ενότητας Νότιας Αθήνας, 30.9.2022