Ανοιχτή Συνέλευση Λαϊκής Ενότητας Α' ΑΘΗΝΑΣ , 1.10.2022