Ανοιχτή Συνέλευση Λαϊκής Ενότητας Τρίπολης, 29.9.2022