Ανοιχτή Συνέλευση Λαϊκής Ενότητας Αγρινίου, 29.9. 2022