Η πανεπιστημιακή αστυνομία και η απαγόρευση των διαδηλώσεων δεν θα περάσουν