Ο Τουρισμός δεν είναι βαριά βιομηχανία . Είναι υπηρεσία