ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: « Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΠΟΤΕ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΕΙ!»