«Πατρίς , Θρησκεία, Οικογένεια» και ο ρόλος της ΕΥΠ