Αστυνομικές δυνάμεις και πάλι έξω από το εργοστάσιο της ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ σήμερα