Για την επιθετικότητα των ΗΠΑ και τους διεθνείς ανταγωνισμούς