Κοινή ανακοίνωση περιφερειακών και δημοτικών κινήσεων